Terms of use, privacy and cookies policy

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN PLEASE

Betingelser, privatlivspolitik og cookiespolitik af Branderup ApS på BentBranderupFilms.com
Når du opretter dig som bruger på BentBranderupFilms.com, bliver du bedt om at sige ja til følgende betingelser, som du bedes læse grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på filmsbentbranderup.dk.Ved oprettelsen af profilen og køb af produkter bliver du kunde af Branderup ApS.
Betingelserne på BentBranderupFilms.com kan blive ændret og vi forpligter os til at informere dig om eventuelle større ændringer via den emailadresse du har oplyst.

1. Aftale og produkter
På BentBranderupFilms.com tilbyder Branderup ApS tilgang til film med Bent Branderup og licenserede Bent Branderup® Trainere. Når du har registreret dig og betalt, har du adgang til dine produkter alle døgnets 24 timer.
Du skal være 18 år for at registrere dig og købe adgang til sitets produkter. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres eller værgens samtykke.
Når du registrerer dig, skal du udfylde dit fulde navn, adresse og en gyldig mailadresse samt skrive en adgangskode, du selv vælger. Hvis du oplyser en forkert eller ufuldstændig adresse, forbeholder vi os retten til at spærre din adgang til vores materiale indtil du har oplyst din gyldige bopælsadresse. Din adgangskode er hemmelig, og det er dit ansvar at sikre, at den ikke kommer i tredjeparts besiddelse.

2. Din profil er kun til dig
Din profil på BentBranderupFilms.com er personlig og loginoplysninger må IKKE gives videre til tredjepart. Det er heller ikke tilladt at vise videoerne til andre, herunder i offentlige eller private sammenkomster. Sker dette uden forudgående tilladelse fra Branderup ApS, forbeholder vi os retten til omgående at kræve betaling for dette ud fra en pris alene bestemt af Branderup ApS og/eller til at lukke din adgang til vores materiale uden kompensation.

3. Brug af BentBranderupFilms.com ved begivenheder
Ønsker du at vise vort indhold til andre end dig selv eller i forsamlinger, kontakt da venligst Branderup ApS på films@bentbranderup.dk for en aftale herom.

4. Betaling
På BentBranderupFilms.com accepterer Branderup APS betaling via PayPal. Hvis du vil bruge betalingskort, så kan du vælge det som betalingsmeddel når du opretter din PayPal Account. Alle køb faktureres i Euro og alle priser er inklusiv moms.

5. Opsigelse
Hvis du ønsker at opsige din brugerskab eller hvis du ønsker at dine personlige oplysninger slettes, så mister du den adgang du har købt til vores videomateriale. Købsprisen erstattes ikke. Kontakt da venligst Branderup ApS på films@bentbranderup.dk hvis du ønsker at opsige.

6. Nyhedsbrev
Når du opretter dig som bruger på BentBranderupFilms.com, får du samtidig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette kan til enhver tid afmeldes under din profil eller ved at framelde dig via linket i selve nyhedsbrevet, du modtager pr. mail. Der er ikke faste tidsintervaller mellem nyhedsbrevene. Vi sender informationer, når der er ny materiale på BentBranderupFilms.com

7. Beskyttelse af personlige oplysninger
BentBranderupFilms.com og Branderup ApS videregiver ikke oplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse og telefonnummer til tredjepart, og bruger ikke oplysninger til andre formål end i regi af BentBranderupFilms.com.

8. Ophavsret
Alt indhold på BentBranderupFilms.com, herunder videomateriale, billeder, logoer og tekst tilhører Bent Branderup og/eller Branderup ApS, og det må ikke kopieres eller videresælges. Overtrædes ophavsretten må man påregne fakturering af pris fastsat af Branderup ApS samt påbud om straks at ophøre med overtrædelsen. Sker dette ikke, må man forvente anmeldelse til relevante myndigheder.
Derudover holder vi retten til at spærre enhver bruger der står i forbindelse med overtrædelsen af vores ophavsret.

9. Indhold på BentBranderupFilms.com
Formålet med videomaterialet på BentBranderupFilms.com er at give ryttere og hestefolk redskaber til at dygtiggøre sig indenfor heste og ridning. Branderup ApS kan ikke tage ansvar for negative konsekvenser eller eventuelle ulykker, der måtte opstå som følge af inspiration fra videoerne. Det er alene brugerens eget ansvar at sikre sig, at både han eller hun samt hesten er fysisk og mentalt klar til de opgaver, der stilles og at der bruges hensigtsmæssig sikkerhedsudstyr.

10. Tekniske problemer
Branderup ApS kan ikke garantere at BentBranderupFilms.com altid fungerer, men alle eventuelle problemer vil blive søgt løst så hurtigt som overhovedet muligt. Der kan opstå tekniske problemer, som kan resultere i kortere eller længere perioder, hvor sitet er ude af drift. Branderup ApS yder ikke økonomisk kompensation til brugerne som følge af tekniske problemer med BentBranderupFilms.com, ligesom Branderup ApS heller ikke kan holdes ansvarlig for problemer med internetforbindelse eller andre tekniske problemer.

11. Links til andre internetsider
Branderup ApS garanterer ikke for indhold på andre internetsider, der eventuelt linkes til på BentbranderupFilms.com.

12. Cookiespolitik
På BentBranderupFilms.com bruger vi cookies til til at gøre det nemmere for dig at få adgang til vores tjenester ved at huske dig, når du kommer tilbage, til at stille vores tjenester til rådighed og analysere dem. Mens du fortsæt browser BentBranderupFilms.com, accepterer du vores cookies policy.
Cookies er små datafiler, der normalt gemmes på din enhed, når du gennemser og bruger websteder og onlinetjenester. De anvendes i stort omfang til at få websteder til at fungere, eller til at få dem til at fungere mere effektivt, samt levere rapporteringsoplysninger og hjælpe i forbindelse med personalisering af tjenester. Sletning eller blokering af cookies kan medføre begrænset funktionalitet i vores tjeneste.

13. Adskillelsesklausul
Hvis et krav i de fremlagte forhold er ugyldig, vil dette ikke påvirke de andre forholds gyldighed.

 

— ENGLISH VERSION —

Terms of use, privacy policy and cookie policy of Branderup ApS on BentBranderupFilms.com
By registering as a user on BentBranderupFilms.com, you agree to the following terms of use, to our privacy policy and to our cookie policy. Please read them carefully and make sure you fully understand them. If you have questions, please contact us via films@bentbranderup.dk
Our terms, conditions and privacy policy can change. We will inform our registered users about major changes via email.

1. Agreement and products
On BentBranderupFilms.com Branderup ApS offers films with Bent Branderup and licensed Bent Branderup® Trainers. When you have registered and paid, you will have full access to the material you chose 24 hours a day, 7 days a week.
You have to be 18 years old to be allowed to register and to purchase access to the video material on this website. If you are under 18, you need the permission of your parents or your legal guardian.
When you register, you have to provide your full name, your residential address and a valid email address. If we get knowledge that you registered with a wrong or incomplete address, we will block your access to our material until you provided complete and valid information. Your password is secret and you are responsible for keeping it secret, so no third party gets knowledge of it.

2. Your personal profile
Your profile on BentBranderupFilms.com grants you personal access to our content. Your login information may not be passed to a third party. It is not allowed to show the material to anyone else in public or private gatherings. If you show our content to a third party without our permission, we reserve the right to charge you an appropriate fee for this and/or to block your access to our content without refund or compensation.

3. Use of BentBranderupFilms.com for special occasions
If you wish to show our content to others than yourself or in a public or private gathering, you are welcome to contact us via films@bentbranderup.dk so we can find an agreement.

4. Payment
On BentbranderupFilms.com we accept payment via PayPal. If you want to use your credit card, you can register your credit card when setting up a PayPal account. All prices are calculated and charged in Euro and include VAT.

5. Termination
If you decide to have your account and your personal information deleted, you will, as a consequence, lose all access to our material. We will not give any refunds in this case. If you wish have your account deleted, please send an email to films@bentbranderup.dk.

6. Newsletter
When you register on BentBranderupfilms.com, you have the possibility to subscribe for our newsletter. You have the possibility to unsubscribe at any time. We will not bother you with spam but keep you updated about new content on our platform.

7. Privacy Policy
BentBranderupFilms.com and Branderup ApS will not pass on your personal information such as name, address, email address or phone number to any third party. Neither will any of your your information be used for anything else than for the operation and maintenance of BentBranderupFilms.com.

8. Copyright
Any content on BentBranderupFilms.com, including video material, pictures, logos and text belong to Bent Branderup and/or Branderup ApS (if not displayed otherwise) and may not be copied or resold. Violation of copyright will be charged with an appropriate fee. The person responsible will be requested to stop the violation immediately. In case of persistend or repeated violation of copyright we will report the case to the authorities. We reserve the right to block any account that was used in connection with violations of our copyright without granting refunds or compensation.

9. Content on BentBranderupFilms.com
The purpose of the video material on BentBranderupFilms.com is to give riders and horse people the possibility to develop their approach towards horses and riding. Branderup ApS can’t be held responsible for any negative consequences or possible accidents that might occur due to the inspiration by the video. It is in the users/customers responsibility to make sure that both he or she and the horse are physically and mentally prepared for the exercise and that appropriate safety equipment is used.

10. Technical problems
Branderup ApS can’t guarantee that BentBranderupFilms.com will always function, but in case of technical problems we promise to work on solving these as fast as possible. Technical problems might lead to shorter or longer periods during which access to our contents can’t be granted. Branderup ApS does not grant compensation due to technical problems with BentBranderupFilms.com, neither can it be held responsible for other technical problems or problems due to an insufficient internet connection.

11. Links to other websites
Branderup ApS is not responsible or liable for the contents of hyperlinks to other wesites which might be found on BentBranderupFilms.com.

12. Cookies Policy
On BentBranderupFilms.com we use cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookies are small data files that are commonly stored on your device when you browse and use websites and online services. They are widely used to make websites work, or to work more efficiently, as well as to provide reporting information and assist with service or advertising personalization.

13. Severability
If parts of the terms and conditions are held to be illegal or otherwise unenforceable, the remainder should still apply.